Informace o projektu

Podvody s finančními prostředky Evropské unie a ochrana těchto prostředků (PFPEUOP)

Kód projektu
MUNI/A/0907/2013
Období řešení
1/2014 - 12/2014
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Právnická fakulta

Projekt bude zaměřen na zpracování a následné prezentování a publikování velmi aktuálního tématu podvodů s finančními prostředky EU a možností ochrany těchto prostředků. Bude reflektován jak stávající legislativní stav týkající se trestných činů poškozujících finanční zájmy EU, tak i podány návrhy de lege ferenda. Bude zkoumána efektivnost mezinárodní justiční spolupráce v této oblasti jakožto i možnost a zejména vhodnost zřízení Úřadu evropského veřejného žalobce.

Publikace

Počet publikací: 12


Předchozí 1 2 Další