Project information

Konference COFOLA INTERNATIONAL 2014

Project Identification
MUNI/B/0976/2013
Project Period
1/2014 - 12/2014
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Law

Hlavním cílem konference COFOLA INTERNATIONAL 2014 je umožnit mladým zahraničním vědeckým pracovníkům v oblasti právní vědy prezentovat výsledky jejich vědecké práce s důrazem na mezinárodněprávní problematiku. Právnická fakulta se tradičně snaží umožnit doktorandům, mladým vědcům, ale i magisterským studentům, prezentovat výsledky jejich vědecké práce v přívětivém prostředí „doktorandské“ konference COFOLA. Konference by měla být opět obohacena o speciální konferenci COFOLA INTERNATIONAL, zaměřenou především na zahraniční spolupráci a věcně na problematiku mezinárodního práva a regulace přeshraničních vztahů. Smyslem COFOLA INTERNATIONAL je existence funkčního doplňku konference COFOLA v tom, že poskytne prostor pro právně-teoretické úvahy přesahující hranici jednoho státu či kontinentu, tedy pro globální pohled na právo, tolik významný v současných dnech.

Publications