Project information

Sankční systém trestního práva - bilance a perspektivy (Sankční systém trestního práva)

Project Identification
MUNI/A/0906/2013
Project Period
1/2014 - 12/2014
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Law

Projekt navazuje na tři projekty specifického výzkumu věnované problematice alternativních trestů a procesních odklonů z let 2011, 2012 a 2013. Je zaměřen na analýzu sankčního systému trestního práva fyzických osob (dospělých i mladistvých) a právnických osob de lege lata a de lege ferenda. Podstatně tak rozšiřuje dosud zkoumanou problematiku o další aspekty (např. trest odnětí svobody a jeho výkon, tresty pro právnické osoby, zásady trestání, restorativní justice apod.) a vytváří potřebný prostor pro členy řešitelského týmu z řad doktorandů a akademických pracovníků podílet se na jeho řešení dle témat disertačních prací či odborného zaměření.

Publications

Total number of publications: 16


Previous 1 2 Next