Project information

Studium nerovnovážného difúzního plazmatu generovaného ve vodních parách za atmosférického tlaku optickými a laserovými metodami (LIFOH)

Project Identification
7AMB14SK204
Project Period
1/2014 - 12/2015
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Science
Cooperating Organization
Comenius University in Bratislava

Mobilitní projekt zaměřený na optickou a laserovou diagnostiku koplanárního bariérového výboje provozovaného ve vodních parách a na opracování polymerních povrchů tímto plazmovým zdrojem.

Publications

Total number of publications: 8


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info