Project information

Školní vzdělávání: podmínky, aktéři, procesy, výsledky (SKOLA 2014)

Project Identification
MUNI/A/0908/2013
Project Period
1/2014 - 12/2014
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Education

Cíl projektu spočívá v rozpracování teoretických rámců a výzkumných nástrojů umožňujících empirické zkoumání vybraných proměnných vztahujících se ke školnímu vzdělávání. Ke zpracování tématu se přistupuje z perspektivy školní pedagogiky a oborových didaktik. Při řešení se vychází z aktuálně zpracovávaných disertačních prací studentů doktorského studijního programu Pedagogika, obor Pedagogika, který je realizován na Pedagogické fakultě MU. Řešení projektu je relevantní nejen v rovině základního (metodologického) výzkumu, ale také s ohledem na probíhající školskou reformu. Výsledky projektu mohou být potenciálně využitelné pro rozpracování systému monitoringu a evaluace školního vzdělávání v České republice.

Publications

Total number of publications: 9


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info