Publication details

Jasnost, strukturovanost a soudržnost jako aspekt kvality výuky v biologii

Authors

ŠEVČÍKOVÁ Kateřina

Year of publication 2014
Type Appeared in Conference without Proceedings
MU Faculty or unit

Faculty of Education

Citation
Description Co má být ve výuce jaké, aby to hovořilo ve prospěch její kvality. Při hledání odpovědi na tuto otázku se postupně konkretizují určité komponenty výuky a ve vztahu k nim určité charakteristiky. (Kvalita výuky přestavuje především oborově didaktický problém – výuka má totiž vést k tomu, aby se žáci něčemu naučili, přičemž ve hře je otázka vhodnosti a schůdnosti cest, které k tomu vedou. Vymezení jasnosti, strukturovanosti a soudržnosti jako tří (samostatných) oddělitelných charakteristik (kvalitní) výuky je pro teoretické účely možné, nicméně jejich operacionalizace pro účely empirického výzkumu představuje problém. Je totiž obtížné vymezit takové diferencující rysy pro každou ze tří charakteristik, které by bylo obtížné empiricky podchytit v běžné školní výuce. Významová blízkost pojmů J, S, S vede k tomu, že se v rámci operacionalizace jednoho z pojmů využívá jako jeho indikátoru.
Related projects:

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info