Project information

Vedení studentského týmu v soutěži typu moot court jako metoda výuky a její rozvoj

Project Identification
MUNI/FR/0160/2014
Project Period
3/2014 - 12/2014
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Law

Cílem projektu je rozvoj schopnosti akademického pracovníka ve vedení studentského týmu v soutěži moot court. Zároveň je cílem zapojení studenta doktorského studia do této formy výuky, předání zkušeností a zvýšení kompetence v dovednostní složce výuky. Moot courty nepřináší zkušenosti jen samotným studentům, ale pozitivně ovlivňují i vyučující, kteří se na této formě výuky podílejí. Vyučující jsou vystaveni zcela jinému přístupu ke studentům, než je běžně zvykem.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info