Informace o projektu

Vedení studentského týmu v soutěži typu moot court jako metoda výuky a její rozvoj

Kód projektu
MUNI/FR/0160/2014
Období řešení
3/2014 - 12/2014
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Právnická fakulta

Cílem projektu je rozvoj schopnosti akademického pracovníka ve vedení studentského týmu v soutěži moot court. Zároveň je cílem zapojení studenta doktorského studia do této formy výuky, předání zkušeností a zvýšení kompetence v dovednostní složce výuky. Moot courty nepřináší zkušenosti jen samotným studentům, ale pozitivně ovlivňují i vyučující, kteří se na této formě výuky podílejí. Vyučující jsou vystaveni zcela jinému přístupu ke studentům, než je běžně zvykem.