Project information

Právo a řeč

Project Identification
MUNI/FR/0090/2014
Project Period
3/2014 - 12/2014
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Law

Nový povinně volitelný předmět "Právo a řeč" v sobě kombinuje teoretické poznatky z oblasti Law and Humanities s dovednostní výukou, podpořenou novou e-publikací a e-learningovou osnovou.
Předmět bude zaměřen na rozvíjení stylistických, komunikačních a analytických dovedností studentů, které jsou nutné pro pokročilou práci s řečí. Doplní tak profil absolventa Právnické fakulty MU o další úroveň práce s řečí a naváže na dlouhodobý zájem studentů o prohloubení poznatků a dovedností v této oblasti.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info