Project information

English for Professional Academic Development

Project Identification
MUNI/FR/0363/2014
Project Period
3/2014 - 12/2014
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Language Centre

Předkládaný projekt rozšiřuje nabídku podpory pedagogické a odborné práce akademických pracovníků do 35 let v anglickém jazyce na MU prostřednictvím dvou specializovaných kurzů vedených zahraničním expertem. Individualizovaná metodicko-jazyková podpora účastníků má za cíl posílit jejich pedagogické, akademické a odborné jazykové kompetence a současně poskytnout efektivní nástroje usnadňující následný kontinuální rozvoj nabytých kompetencí v anglickém jazyce i po skončení kurzů.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info