Informace o projektu

English for Professional Academic Development

Kód projektu
MUNI/FR/0363/2014
Období řešení
3/2014 - 12/2014
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Centrum jazykového vzdělávání

Předkládaný projekt rozšiřuje nabídku podpory pedagogické a odborné práce akademických pracovníků do 35 let v anglickém jazyce na MU prostřednictvím dvou specializovaných kurzů vedených zahraničním expertem. Individualizovaná metodicko-jazyková podpora účastníků má za cíl posílit jejich pedagogické, akademické a odborné jazykové kompetence a současně poskytnout efektivní nástroje usnadňující následný kontinuální rozvoj nabytých kompetencí v anglickém jazyce i po skončení kurzů.