Project information

Variabilita lehkých prvků (Li, Be, B) ve vybraných horninotvorných a akcesorických minerálech z felsických magmatických a metamorfovaných hornin

Investor logo
Project Identification
GA14-13347S
Project Period
1/2014 - 12/2016
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Lehké prvky – lithium, berylium a bór – patří mezí klíčové látky v řadě high-tech materiálů. Studium jejich koncentrací v horninotvorných a akcesorických minerálech a jejich chování během geologických procesů je velmi zajímavé, protože jsou indikátory geochemického vývoje, ale
je důležité i pro jejich prospekci. Lehké prvky nejsou detekovány během rutinního studia minerálů na elektronové mikrosondě, takže k jejich
stanovení využijeme další metody - LA-ICP-MS a PIGE. Studium zaměříme na krystalochemii jednotlivých lehkých prvků a jejich variace a chování během primárních (magmatické, prográdní metamorfóza) a sekundárních (hydrotermální alterace) procesů v olivínu, granátech,
cordieritu, slídách, plagioklasu a v dalších minerálech. Zaměříme se především na felsické intruzivní a metamorfované horniny s mírně až
výrazně zvýšenými obsahy lehkých prvků z Českého masívu ale i jiných oblastí.

Publications

Total number of publications: 16


Previous 1 2 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info