Informace o projektu

Variabilita lehkých prvků (Li, Be, B) ve vybraných horninotvorných a akcesorických minerálech z felsických magmatických a metamorfovaných hornin

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA14-13347S
Období řešení
1/2014 - 12/2016
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta

Lehké prvky – lithium, berylium a bór – patří mezí klíčové látky v řadě high-tech materiálů. Studium jejich koncentrací v horninotvorných a akcesorických minerálech a jejich chování během geologických procesů je velmi zajímavé, protože jsou indikátory geochemického vývoje, ale
je důležité i pro jejich prospekci. Lehké prvky nejsou detekovány během rutinního studia minerálů na elektronové mikrosondě, takže k jejich
stanovení využijeme další metody - LA-ICP-MS a PIGE. Studium zaměříme na krystalochemii jednotlivých lehkých prvků a jejich variace a chování během primárních (magmatické, prográdní metamorfóza) a sekundárních (hydrotermální alterace) procesů v olivínu, granátech,
cordieritu, slídách, plagioklasu a v dalších minerálech. Zaměříme se především na felsické intruzivní a metamorfované horniny s mírně až
výrazně zvýšenými obsahy lehkých prvků z Českého masívu ale i jiných oblastí.

Publikace

Počet publikací: 16


Předchozí 1 2 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info