Project information
Nový panel proteinů korelujících se stavem lymfatických uzlin u low-grade nádorů prsu: Klinická verifikace a úloha v invazivitě nádorových buněk

Investor logo
Project Identification
GA14-19250S
Project Period
1/2014 - 12/2016
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Faculty of Science
Cooperating Organization
Masaryk Memorial Cancer Institute Brno

Zasažení lymfatických uzlin je prvním krokem metastatické kaskády, která vede k hlavním příčinám úmrtí pacientek s nádory prsu. V našem
dosavadním výzkumu jsme pomocí proteomických, transkriptomických a imunohistochemických technik identifikovali panel proteinů
korelujících se stavem lymfatických uzlin u “low-grade” karcinomů prsu. Prvním cílem předkládaného projektu je verifikovat změny hladin
těchto proteinů na nezávislém širším souboru nádorů prsu a definovat možnosti jejich diagnostického využití jako tkáňových markerů. Druhým
cílem je pak popsat jejich úlohu v procesu buněčné migrace a invazivity jako klíčového mechanismu pro zasažení lymfatických uzlin. Bude
provedena in vitro charakterizace vztahu mezi hladinami proteinů a migrací, resp. invazivitou na buněčné úrovni. Pomocí proteomických
metod budou identifikovány a dalšími přístupy studovány funkční a protein-proteinové interakce na molekulární úrovni. Očekáváme, že
kombinace klinických a systémově biologických dat přinese nové poznatky o proinvazivních mechanismech u identifikovaného panelu
proteinů.

Publications

Total number of publications: 31


Previous 1 2 3 4 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info