Project information
Epistemologické problémy výzkumu v religionistice (EPROVYR)

Projekt je volným pokračováním projektu specifického výzkumu IPVREL, který byl řešen v průběhu roku 2013. Podobně jako projekt IPVREL se bude soustředit na kritickou reflexi epistemologických problémů v současné religionistice se zvláštním důrazem na možnosti interdisciplinární spolupráce. Zaměří se zejména na zhodnocení mezí a možností vybraných metodologických přístupů, které jsou dnes v evropském a světovém kontextu diskutovány – sociologicko-antropologického, kognitivního, historicko-analytického a nově též experimentálně psychologického a jejich aplikace na konkrétní výzkumné cíle zpracovávané v diplomových a disertačních pracích studentů zapojených do projektu. Konkrétně půjde o řešení problémů, které jsou spojené se sběrem výzkumných dat a jejich následnou analýzou. Součástí projektu bude i přímá podpora vydávání studentského religionistického časopisu SACRA, který je jediným časopisem svého druhu v České republice.

Publications

Total number of publications: 33


Previous 1 2 3 4 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info