Project information
Centrum kompetence pro molekulární diagnostiku a personalizovanou medicínu (MOLDIMED)

Project Identification
TE02000058
Project Period
1/2014 - 12/2019
Investor / Pogramme / Project type
Technology Agency of the Czech Republic
MU Faculty or unit
Central European Institute of Technology
Cooperating Organization
Institute of Molecular Genetics of the ASCR, v. v. i.
Palacký University, Olomouc
Technical University Ostrava
University Hospital Olomouc
University Hospital Brno-Bohunice
GENERI BIOTECH s.r.o.
IntellMed, s.r.o.

Hlavním cílem navrhovaného projektu "Centrum kompetence pro výzkum, vývoj a transfer technologií pro molekulární diagnostiku v medicíně - MOLDIMED" je využít a dále posílit stávající expertní zkušenosti a dosáhnout kritického množství účastníků a zkušeností v oblasti výzkumu, vývoje, výroby, ochrany duševního vlastnictví, certifikace, transferu technologií a rozvoje podnikání pro vytvoření trhem řízené flexibilní národní sítě významných institucí v oblasti biomarkerů a molekulárních diagnostik.

Publications

Total number of publications: 65


Previous 1 2 3 4 5 6 7 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info