Project information

Výzkum silových schopností s využitím Izokinetické dynamometrie (IZO)

Project Identification
MUNI/A/0894/2013
Project Period
1/2014 - 12/2014
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Sports Studies

Prostřednictvím série měření vybraných extenzorů a flexorů při různých úhlových rychlostech vytvořit referenční data nezbytná pro další výzkum silových schopností různých skupin populace. Diagnostika silových dovedností bude zjišťována prostřednictvím Izokinetického dynamometru. Takto získaná data budou nabízet možné srovnání s naměřenými hodnotami na jiných přístrojích. Dále budou sloužit jako referenční data vhodná k nadcházejícím výzkumům (leukemici).

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info