Informace o projektu

Výzkum silových schopností s využitím Izokinetické dynamometrie (IZO)

Kód projektu
MUNI/A/0894/2013
Období řešení
1/2014 - 12/2014
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta sportovních studií

Prostřednictvím série měření vybraných extenzorů a flexorů při různých úhlových rychlostech vytvořit referenční data nezbytná pro další výzkum silových schopností různých skupin populace. Diagnostika silových dovedností bude zjišťována prostřednictvím Izokinetického dynamometru. Takto získaná data budou nabízet možné srovnání s naměřenými hodnotami na jiných přístrojích. Dále budou sloužit jako referenční data vhodná k nadcházejícím výzkumům (leukemici).