Project information
Aktuální otázky evropské a mezinárodní politiky II

Project Identification
MUNI/A/0898/2013
Project Period
1/2014 - 12/2014
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Social Studies

Projekt „Aktuální otázky evropské a mezinárodní politiky II“ navazuje na řešení projektu specifického výzkumu katedry mezinárodních vztahů a evropských studií v roce 2013. V rámci projektu je prohlouben výzkum vybraných dílčích problémů mezinárodní bezpečnosti, politického vývoje v Evropské unii a jejich členských zemí. Výzkum se odehrává ve třech pilířích: energetická bezpečnost, politické a vojensko-politické aspekty mezinárodní bezpečnosti, Evropská unie a její členské státy po přijetí tzv. Lisabonské smlouvy.

Publications

Total number of publications: 21


Previous 1 2 3 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info