Project information

Adaptace metod pro měření ukazatelů psychosociálního vývoje (AMMU)

Project Identification
MUNI/A/0947/2013
Project Period
1/2014 - 12/2014
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Social Studies

Projekt má přispět k rozšíření repertoáru adaptovaných metod pro vývojově-psychologické výzkumy v českém prostředí. Jeho hlavním cílem bude převod a adaptace dotazníkových metod z anglického jazyka, které jsou určeny k volnému použití pro výzkumné účely. Vzhledem k dlouhodobému zaměření a aktuálně řešeným výzkumným projektům na pracovišti IVDMR FSS MU se výběr metod pro českou adaptaci bude specificky soustřeďovat na dvě vývojová období. Bude se jednat o období raného vývoje (od těhotenství matky do třetího roku dítěte) a období tzv. „vynořující se dospělosti“ (zhruba se jedná o druhou dekádu života mladých lidí).

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info