Informace o projektu

Adaptace metod pro měření ukazatelů psychosociálního vývoje (AMMU)

Kód projektu
MUNI/A/0947/2013
Období řešení
1/2014 - 12/2014
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta sociálních studií

Projekt má přispět k rozšíření repertoáru adaptovaných metod pro vývojově-psychologické výzkumy v českém prostředí. Jeho hlavním cílem bude převod a adaptace dotazníkových metod z anglického jazyka, které jsou určeny k volnému použití pro výzkumné účely. Vzhledem k dlouhodobému zaměření a aktuálně řešeným výzkumným projektům na pracovišti IVDMR FSS MU se výběr metod pro českou adaptaci bude specificky soustřeďovat na dvě vývojová období. Bude se jednat o období raného vývoje (od těhotenství matky do třetího roku dítěte) a období tzv. „vynořující se dospělosti“ (zhruba se jedná o druhou dekádu života mladých lidí).

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info