Project information

Project information
Volby, politické strany a prosazování zájmů II.

Projekt je zaměřen na výzkum voleb, politických stran a prosazování zájmů. V řadě aspektů představuje pokračování projektu specifického výzkumu řešeného na katedře politologie FSS MU v roce 2013. Areálově je hlavní pozornost v projektu věnována České republice ovšem s výraznými přesahy, a to i mimo Evropu. Tematicky se projekt koncentruje zejména na několik vybraných a pro současný český politologický výzkum a politickou praxi významných sfér. Tyto sféry jsou následující: 1) Volební sliby v ČR, 2) Preferenční hlasování ve volbách, 3) Jak v Česku volí vyloučené lokality, 4) Volba prezidenta, 5) Výsledky komunálních voleb v ČR: jejich sociální a politické souvislosti, 6) Vlády a vládnutí ve střední a východní Evropě a 7) Separatismus v soudobé Evropě. Všechny tyto oblasti zapadají do dlouhodobého výzkumu realizovaného v rámci brněnské politologie, přičemž záměrem je prohloubení stavu poznání. Každá ze zkoumaných oblastí má zkušeného garanta (či garanty), který zajistí vhodný metodologický postup, zapojení studentů do výzkumu a kvalitu publikačních i jiných výstupů.

Publications

Total number of publications: 12


Previous 1 2 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info