Informace o projektu
Volby, politické strany a prosazování zájmů II.

Kód projektu
MUNI/A/0846/2013
Období řešení
1/2014 - 12/2014
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta sociálních studií

Projekt je zaměřen na výzkum voleb, politických stran a prosazování zájmů. V řadě aspektů představuje pokračování projektu specifického výzkumu řešeného na katedře politologie FSS MU v roce 2013. Areálově je hlavní pozornost v projektu věnována České republice ovšem s výraznými přesahy, a to i mimo Evropu. Tematicky se projekt koncentruje zejména na několik vybraných a pro současný český politologický výzkum a politickou praxi významných sfér. Tyto sféry jsou následující: 1) Volební sliby v ČR, 2) Preferenční hlasování ve volbách, 3) Jak v Česku volí vyloučené lokality, 4) Volba prezidenta, 5) Výsledky komunálních voleb v ČR: jejich sociální a politické souvislosti, 6) Vlády a vládnutí ve střední a východní Evropě a 7) Separatismus v soudobé Evropě. Všechny tyto oblasti zapadají do dlouhodobého výzkumu realizovaného v rámci brněnské politologie, přičemž záměrem je prohloubení stavu poznání. Každá ze zkoumaných oblastí má zkušeného garanta (či garanty), který zajistí vhodný metodologický postup, zapojení studentů do výzkumu a kvalitu publikačních i jiných výstupů.

Publikace

Počet publikací: 12


Předchozí 1 2 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info