Project information
Dynamika změny v české společnosti

Investor logo
Project Identification
GB14-36154G
Project Period
1/2014 - 12/2018
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Faculty of Social Studies
Cooperating Organization
Economics Institute of the ASCR, v. v. i.
Institute of Sociology of the ASCR, v. v. i.

Interdisciplinární projekt, založený na designu longitudinálního výzkumu domácností, bude zkoumat proces sociální změny v české společnosti 21. století. Na rozdíl od jiných panelových šetření se Český longitudinální výzkum domácností zaměří na proces sociální změny ve společnosti prostřednictvím studia preferencí a voleb v rodině. Projekt se soustředí na tři výzkumné otázky: (1) Jaká je kvalita rodinných vztahů a jak ovlivňuje rozsah a povahu sociálních problémů? (2) Jaké jsou rodinné základy stranické politiky, občanské angažovanosti a veřejné podpory liberální demokracie v režimu, který existuje po méně než jednu generaci? (3) Jaký je vztah mezi strukturou a hodnotami českých rodin a nerovnostmi ve společnosti? Teorie a modely, které budou ověřovány, se zaměří na to, jak jsou individuální preference a volby podmíněny postoji, předsvědčeními a hodnotami převažujícími v domácnosti. Mezinárodní srovnání s jinými národními panelovými studiemi bude umožněno díky použití standardních výzkumných otázek.

Publications

Total number of publications: 35


Previous 1 2 3 4 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info