Informace o projektu

Informace o projektu
Dynamika změny v české společnosti

Logo poskytovatele
Kód projektu
GB14-36154G
Období řešení
1/2014 - 12/2018
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta sociálních studií
Spolupracující organizace
Národohospodářský ústav AV ČR, v. v. i.
Sociologický ústav AV ČR, v. v. i.

Interdisciplinární projekt, založený na designu longitudinálního výzkumu domácností, bude zkoumat proces sociální změny v české společnosti 21. století. Na rozdíl od jiných panelových šetření se Český longitudinální výzkum domácností zaměří na proces sociální změny ve společnosti prostřednictvím studia preferencí a voleb v rodině. Projekt se soustředí na tři výzkumné otázky: (1) Jaká je kvalita rodinných vztahů a jak ovlivňuje rozsah a povahu sociálních problémů? (2) Jaké jsou rodinné základy stranické politiky, občanské angažovanosti a veřejné podpory liberální demokracie v režimu, který existuje po méně než jednu generaci? (3) Jaký je vztah mezi strukturou a hodnotami českých rodin a nerovnostmi ve společnosti? Teorie a modely, které budou ověřovány, se zaměří na to, jak jsou individuální preference a volby podmíněny postoji, předsvědčeními a hodnotami převažujícími v domácnosti. Mezinárodní srovnání s jinými národními panelovými studiemi bude umožněno díky použití standardních výzkumných otázek.

Publikace

Počet publikací: 35


Předchozí 1 2 3 4 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info