Informace o projektu

Dynamika změny v české společnosti

Logo poskytovatele
Kód projektu
GB14-36154G
Období řešení
1/2014 - 12/2018
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta sociálních studií
Spolupracující organizace
Národohospodářský ústav
Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.

Interdisciplinární projekt, založený na designu longitudinálního výzkumu domácností, bude zkoumat proces sociální změny v české společnosti 21. století. Na rozdíl od jiných panelových šetření se Český longitudinální výzkum domácností zaměří na proces sociální změny ve společnosti prostřednictvím studia preferencí a voleb v rodině. Projekt se soustředí na tři výzkumné otázky: (1) Jaká je kvalita rodinných vztahů a jak ovlivňuje rozsah a povahu sociálních problémů? (2) Jaké jsou rodinné základy stranické politiky, občanské angažovanosti a veřejné podpory liberální demokracie v režimu, který existuje po méně než jednu generaci? (3) Jaký je vztah mezi strukturou a hodnotami českých rodin a nerovnostmi ve společnosti? Teorie a modely, které budou ověřovány, se zaměří na to, jak jsou individuální preference a volby podmíněny postoji, předsvědčeními a hodnotami převažujícími v domácnosti. Mezinárodní srovnání s jinými národními panelovými studiemi bude umožněno díky použití standardních výzkumných otázek.

Publikace

Počet publikací: 35


Předchozí 1 2 3 4 Další