Project information

Project information
Vývoj a implementace metodiky hodnocení účinnosti adresného zvaní občanů do onkologických screeningových programů ČR

Project Identification
36/14/NAP
Project Period
7/2014 - 12/2014
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Health of the CR
MU Faculty or unit
Institute of Biostatistics and Analyses

Klíčovým cílem navrhovaného projektu je připravit detailní metodiku pro monitoring a vyhodnocení projektu adresného zvaní a ve spolupráci se všemi zúčastněnými stranami (MZ ČR, zdravotní pojišťovny, odborná veřejnost) zahájit monitoring projektu adresného zvaní a jeho dopadu na účast osob cílové populace projektu ve screeningových programech.

Publications

Total number of publications: 17


Previous 1 2 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info