Project information

Inovace předmětů zaměřených na stresovou fyziologii rostlin

Project Identification
FRVS/2172/2007
Project Period
1/2007 - 12/2007
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Předkládaný návrh projektu si klade za cíl modernizovat výuku fotosyntézy ve 2 předmětech: (1) Produkční biologie rostlin a (2) Ekofyziologie fotosyntézy vyšších rostlin vyučovaných na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Podstatou navrhovaného projektu je rozšíření výuky v těchto předmětech o novou moderní metodu vizualizace fotochemických procesů fotosyntézy u řas a vybraných druhů lišejníků, během kultivace za různé teploty a ozářenosti. Současně bude vyhodnocen vliv přidané nízké, střední a vysoké koncentrace polyolů (ribitolu, mannitolu) ke vzorkům řas a lišejníků na jejich rezistenci vůči nízké teplotě. V rozpočtu se počítá pouze s nekapitálovými náklady zaměřenými na drobné dovybavení přístrojů, upravení měřící aparatury, nákupu potřebných chemikálií, studijní literatury a na cestovní náklady spojené s odběry vzorků v terénu a účastí řešitele na národní konferenci.

Publications

Total number of publications: 1


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info