Informace o projektu

Inovace předmětů zaměřených na stresovou fyziologii rostlin

Kód projektu
FRVS/2172/2007
Období řešení
1/2007 - 12/2007
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta

Předkládaný návrh projektu si klade za cíl modernizovat výuku fotosyntézy ve 2 předmětech: (1) Produkční biologie rostlin a (2) Ekofyziologie fotosyntézy vyšších rostlin vyučovaných na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Podstatou navrhovaného projektu je rozšíření výuky v těchto předmětech o novou moderní metodu vizualizace fotochemických procesů fotosyntézy u řas a vybraných druhů lišejníků, během kultivace za různé teploty a ozářenosti. Současně bude vyhodnocen vliv přidané nízké, střední a vysoké koncentrace polyolů (ribitolu, mannitolu) ke vzorkům řas a lišejníků na jejich rezistenci vůči nízké teplotě. V rozpočtu se počítá pouze s nekapitálovými náklady zaměřenými na drobné dovybavení přístrojů, upravení měřící aparatury, nákupu potřebných chemikálií, studijní literatury a na cestovní náklady spojené s odběry vzorků v terénu a účastí řešitele na národní konferenci.

Publikace

Počet publikací: 1


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info