Project information

Inovace předmětu Zajímavá fyzika

Project Identification
FRVS/509/2007
Project Period
1/2007 - 12/2007
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Předmět Zajímavá fyzika je zaměřen na fyzikální jevy s bezprostředním vztahem ke každodennímu životu. Na přednáškách se tyto jevy vysvětlují, diskutuje se o nich a experimentálně se demonstrují. Předmět se dlouhodobě setkává s velkým zájmem studentů, jejichž počet neustále roste (vloni 101 zapsaných studentů). Experimenty tvoří významnou součást přednášek a mnohé z nich vyžadují netriviální experimentální vybavení. Toto vybavení dosud chybí nebo musí být složitě zapůjčováno z jiných institucí. V rámci projektu plánujeme pořízení souboru fyzikálních pomůcek a přístrojů potřebných k provádění jednotlivých experimentů. To umožní obohatit sylabus předmětu o nová témata, výrazně rozšířit škálu experimentů, jež mohou studenti v Zajímavé fyzice vidět, a zkvalitnit experimenty stávající, které byly často prováděny jen s pomůckami vyrobenými "na koleně". V rámci projektu dále plánujeme přednášky fotograficky zdokumentovat a vytvořit kvalitní webové stránky předmětu, což přispěje k dalšímu zvýšení atraktivity předmětu mezi studenty a tím k popularizaci fyziky na Masarykově univerzitě.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info