Informace o projektu

Inovace předmětu Zajímavá fyzika

Kód projektu
FRVS/509/2007
Období řešení
1/2007 - 12/2007
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta

Předmět Zajímavá fyzika je zaměřen na fyzikální jevy s bezprostředním vztahem ke každodennímu životu. Na přednáškách se tyto jevy vysvětlují, diskutuje se o nich a experimentálně se demonstrují. Předmět se dlouhodobě setkává s velkým zájmem studentů, jejichž počet neustále roste (vloni 101 zapsaných studentů). Experimenty tvoří významnou součást přednášek a mnohé z nich vyžadují netriviální experimentální vybavení. Toto vybavení dosud chybí nebo musí být složitě zapůjčováno z jiných institucí. V rámci projektu plánujeme pořízení souboru fyzikálních pomůcek a přístrojů potřebných k provádění jednotlivých experimentů. To umožní obohatit sylabus předmětu o nová témata, výrazně rozšířit škálu experimentů, jež mohou studenti v Zajímavé fyzice vidět, a zkvalitnit experimenty stávající, které byly často prováděny jen s pomůckami vyrobenými "na koleně". V rámci projektu dále plánujeme přednášky fotograficky zdokumentovat a vytvořit kvalitní webové stránky předmětu, což přispěje k dalšímu zvýšení atraktivity předmětu mezi studenty a tím k popularizaci fyziky na Masarykově univerzitě.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info