Project information

Inovace výuky menšin na Katedře sociální politikym a sociální práce

Project Identification
MUNI/FR/1857/2014
Project Period
1/2015 - 12/2015
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Social Studies

Problematikou menšin se na Katedře SPSP zaobírají 4 kurzy - VPL207 a SPR142 na bakalářském stupni a SPR505 a SPR466/VPL464 na magisterském stupni. Až na jeden byly koncipovány před více než 15 lety. 3 z nich jsou nabízeny rovněž studentům jiných studijních oborů. Cílem projektu je inovovat tyto kurzy tak, aby odpovídaly změněným podmínkám ve společnosti, změněným studijním specializacím na Katedře SPSP, jak rovněž potřebě posílit výuku v angličtině a projektově orientovanou výuku.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info