Informace o projektu

Inovace výuky menšin na Katedře sociální politikym a sociální práce

Kód projektu
MUNI/FR/1857/2014
Období řešení
1/2015 - 12/2015
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta sociálních studií

Problematikou menšin se na Katedře SPSP zaobírají 4 kurzy - VPL207 a SPR142 na bakalářském stupni a SPR505 a SPR466/VPL464 na magisterském stupni. Až na jeden byly koncipovány před více než 15 lety. 3 z nich jsou nabízeny rovněž studentům jiných studijních oborů. Cílem projektu je inovovat tyto kurzy tak, aby odpovídaly změněným podmínkám ve společnosti, změněným studijním specializacím na Katedře SPSP, jak rovněž potřebě posílit výuku v angličtině a projektově orientovanou výuku.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info