Project information

Matematické a statistické modely (Matematické a statistické modely)

Project Identification
MUNI/A/1441/2014
Project Period
1/2015 - 12/2015
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Stochastické i deterministické modelování reálných procesů doplněné o analýzu dostupných dat představuje významný nástroj při poznávání přírody i společnosti. Jeho význam je dále zdůrazněn rozvojem výpočetní techniky a numerických metod.

Projekt je především zaměřen na analýzu medicínských, epidemiologických a ekonomických dat a následné časové i prostorové modelování biomedicínských, environmentálních a ekonomických procesů. K tomu je potřebné rozvíjet matematicko-statistické metody a adaptovat relevantní partie kvalitativní teorie diferenciálních a diferenčních rovnic.

Primárním cílem projektu je zapojení doktorských a výborných magisterských studentů Ústavu matematiky a statistiky Přírodovědecké fakulty MU do výzkumu uvedené problematiky, který je tradičně prováděn v oddělení aplikované matematiky Ústavu.

Publications

Total number of publications: 1


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info