Informace o projektu

Matematické a statistické modely (Matematické a statistické modely)

Kód projektu
MUNI/A/1441/2014
Období řešení
1/2015 - 12/2015
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta

Stochastické i deterministické modelování reálných procesů doplněné o analýzu dostupných dat představuje významný nástroj při poznávání přírody i společnosti. Jeho význam je dále zdůrazněn rozvojem výpočetní techniky a numerických metod.

Projekt je především zaměřen na analýzu medicínských, epidemiologických a ekonomických dat a následné časové i prostorové modelování biomedicínských, environmentálních a ekonomických procesů. K tomu je potřebné rozvíjet matematicko-statistické metody a adaptovat relevantní partie kvalitativní teorie diferenciálních a diferenčních rovnic.

Primárním cílem projektu je zapojení doktorských a výborných magisterských studentů Ústavu matematiky a statistiky Přírodovědecké fakulty MU do výzkumu uvedené problematiky, který je tradičně prováděn v oddělení aplikované matematiky Ústavu.

Publikace

Počet publikací: 1


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info