Project information

Project information
Endemizmus žeberních parazitů ve světle evoluce a biogeografie jejich hostitelů (Cyprinidae) v oblastech kolem Středozemního moře

Investor logo
Project Identification
GA15-19382S
Project Period
1/2015 - 12/2017
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Faculty of Science
Cooperating Organization
Charles University
National Museum

Primárně sladkovodní ryby vzhledem k omezeným možnostem šíření představují vhodný model pro studium historické biogeografie.
Sladkovodní fauna mediteránní oblasti je charakteristická vysokým počtem endemických druhů, zejména zástupců čeledi kaprovití
(Cyprinidae). Byly navrženy tři biogeografické scénáře pro vysvětlení současné distribuce kaprovitých ryb žijících okolo Středozemního moře - (1) disperse pomocí říčních spojů přes Střední Evropu nebo (2) v průběhu Lago Mare fáze a (3) vikariance. Diferenciace rodů kaprovitých ryb
je nicméně daleko složitější a nelze ji vysvětlit na základě jednoho modelu. Diverzita společenstev parazitů ryb je v evolučním čase formovaná
hostitelsko-parazitickou koevolucí a historickou biogeografií. Žaberní monogenea rodu Dactylogyrus vzhledem na jejich vysokou specifičnost
ke kaprovitým rybám a endemismus v mediteránní oblasti, který koresponduje s endemismem hostitelů, představují užitečný nástroj pro
objasnění evolučních vztahů, recentní distribuce a historických biogeografických procesů endemické mediteránní fauny kaprovitých ryb.

Publications

Total number of publications: 35


Previous 1 2 3 4 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info