Project information
Osud a biodostupnost v současnosti používaných a nových pesticidů v zemědělsky využívaných fluvizemích - vliv vlastností půd a pesticidů

Investor logo
Project Identification
GA15-20065S
Project Period
1/2015 - 12/2017
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Pesticidy jsou vnášeny do zemědělských ekosystémů ve vysokém množství a mohou představovat hrozbu pro ekosystém i lidské zdraví. Mez isoučasně používanými pesticidy (CUPs) je mnoho látek, u nichž lze čekat perzistenci v půdě, bioakumulaci a vysoce nebezpečné vlastnosti. Detailní mechanismy jejich osudu, chování a biodostupnosti v půdě, role půdních faktorů a vlastností CUPs včetně lišících se formulací jsou málo známé. Proto budou v předloženém projektu studovány mechanismy, principy a faktory chování a biodostupnosti CUPs a nově se objevujících pesticidů (nanopesticidů) v zemědělsky využívaných fluvizemích. Fluvizemě jsou vybrány, protože mají významný příjem pesticidů a jsou často používané pro rostlinnou produkci. Do studií budou zapojeny různé půdy, různé CUPs, několik chemických metod včetně nových pasivních vzorkovačů a různé biologické receptory (žížaly a rostliny), aby se pokryly aspekty související jak s kvalitou plodin (lidské zdraví), tak s kvalitou půdy (zdraví ekosystémů).

Publications

Total number of publications: 10


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info