Project information

Project information
Úloha hypoxií indukovaného faktoru 1 alfa ve vývoji populace neurálních kmenových buněk myši

Project Identification
GJ15-13443Y
Project Period
1/2015 - 12/2017
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Neurální kmenové buňky (NKB) jsou multipotentní progenitory, ze kterých vznikají v savčím mozku neurony, gliové buňky a astrocyty. NKB
obývají specifické prostředí nervové tkáně zvané niche, které jim pomáhá udržovat schopnost sebeobnovy/multipotence (tzv. kmenovost) a zároveň brání buňkám v nekontrolovatelném růstu či dělení. Jedním z nejvýraznějších znaků niche NKB je snížené zásobení kyslíkem (tzv.
hypoxie) které je často spojováno právě s udržením kmenovosti. Hypoxií indukované faktory (HIF) jsou důležité regulátory adaptace na
hypoxii a některé práce poukazují také na jejich úlohu v řízení sebeobnovy a diferenciace NKB. Bohužel, řídící mechanizmy a signální dráhy
zapojené do výše popsaných procesů ještě nejsou zcela jasně popsané. V tomto projektu se snažíme na embryonálních kmenových buňkách
(EKB) a na myším experimentálním modelu objasnit úlohu HIF ve vývoji NKB. Výzkum by měl zároveň přinést výsledky významné pro klinický
výzkum jelikož HIF hrají důležitou roli při vývoji nervové soustavy, regeneraci poškozené tkáně či v regulaci rakovinného bujení, včetně
gliomu.

Publications

Total number of publications: 6


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info