Informace o projektu
Úloha hypoxií indukovaného faktoru 1 alfa ve vývoji populace neurálních kmenových buněk myši

Kód projektu
GJ15-13443Y
Období řešení
1/2015 - 12/2017
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta

Neurální kmenové buňky (NKB) jsou multipotentní progenitory, ze kterých vznikají v savčím mozku neurony, gliové buňky a astrocyty. NKB
obývají specifické prostředí nervové tkáně zvané niche, které jim pomáhá udržovat schopnost sebeobnovy/multipotence (tzv. kmenovost) a zároveň brání buňkám v nekontrolovatelném růstu či dělení. Jedním z nejvýraznějších znaků niche NKB je snížené zásobení kyslíkem (tzv.
hypoxie) které je často spojováno právě s udržením kmenovosti. Hypoxií indukované faktory (HIF) jsou důležité regulátory adaptace na
hypoxii a některé práce poukazují také na jejich úlohu v řízení sebeobnovy a diferenciace NKB. Bohužel, řídící mechanizmy a signální dráhy
zapojené do výše popsaných procesů ještě nejsou zcela jasně popsané. V tomto projektu se snažíme na embryonálních kmenových buňkách
(EKB) a na myším experimentálním modelu objasnit úlohu HIF ve vývoji NKB. Výzkum by měl zároveň přinést výsledky významné pro klinický
výzkum jelikož HIF hrají důležitou roli při vývoji nervové soustavy, regeneraci poškozené tkáně či v regulaci rakovinného bujení, včetně
gliomu.

Publikace

Počet publikací: 6


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info