Project information

Rozvoj systému zajišťování a hodnocení kvality na MU

Project Identification
ROZV/18/2015
Project Period
1/2015 - 12/2015
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Rector's Office

Masarykova univerzita bude v roce 2015 usilovat o dobudování vnitřního systému zajišťování a hodnocení kvality v návaznosti na institucionální cíle a jejich plnění v letech předchozích, zejména se zohledněním očekávané novely vysokoškolského zákona.

Klíčovým výstupem projektu bude implementace vnitřní normy o uskutečňování, rozvoji a zajišťování kvality studijních oborů, jejímž cílem by mělo být:

a) posílit transparentnost studijních oborů prostřednictvím vymezení pravomocí a povinností, které se vztahují k fungování a řízení studijních oborů vztahují, a revize struktury informací, které MU o oborech eviduje a zveřejňuje;
b) právně zakotvit procesy rozvoje a zajišťování kvality, což představuje úpravu a harmonizaci již existujících procesů (vnitřní hodnocení studijních oborů), včetně zavedení procesů nových (roční hodnocení a oborové rady);
c) připravit vnitřní prostředí univerzity pro přijetí novely VŠZ a položit základy vnitřního systému zajišťování kvality v souladu s ESG za účelem budoucího získání institucionální akreditace

V návaznosti na tyto cíle i na předpoklad novelizovaného vysokoškolského zákona bude cílem tohoto projektu rozvinout v rámci univerzity diskusi nad standardy kvality vzdělávacích činností, což předpokládá i projednaná koncepce MU o zajišťování a rozvoji kvality vzdělávacích činností.

Vedle tohoto nosného tématu bude věnována pozornost dalším opatřením a činnostem souvisejícím s implementací novelizované legislativy. Počítá se mimo jiné i s průběžnou aktualizací již fungujícího mechanismu vnitřního hodnocení studijních oborů, tak aby existovala dostatečná metodologická, technická a poradenská podpora fakultám MU při jeho realizaci, včetně další přípravy podmínek pro jeho rozšíření a aplikaci také na programy CŽV.
V rámci svých činností Centrum pro kvalitu v roce 2015 opětovně převezme záštitu nad organizací 16. ročníku národní konference Hodnocení kvality vysokých škol.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info