Informace o projektu

Rozvoj systému zajišťování a hodnocení kvality na MU

Kód projektu
ROZV/18/2015
Období řešení
1/2015 - 12/2015
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Rektorát

Masarykova univerzita bude v roce 2015 usilovat o dobudování vnitřního systému zajišťování a hodnocení kvality v návaznosti na institucionální cíle a jejich plnění v letech předchozích, zejména se zohledněním očekávané novely vysokoškolského zákona.

Klíčovým výstupem projektu bude implementace vnitřní normy o uskutečňování, rozvoji a zajišťování kvality studijních oborů, jejímž cílem by mělo být:

a) posílit transparentnost studijních oborů prostřednictvím vymezení pravomocí a povinností, které se vztahují k fungování a řízení studijních oborů vztahují, a revize struktury informací, které MU o oborech eviduje a zveřejňuje;
b) právně zakotvit procesy rozvoje a zajišťování kvality, což představuje úpravu a harmonizaci již existujících procesů (vnitřní hodnocení studijních oborů), včetně zavedení procesů nových (roční hodnocení a oborové rady);
c) připravit vnitřní prostředí univerzity pro přijetí novely VŠZ a položit základy vnitřního systému zajišťování kvality v souladu s ESG za účelem budoucího získání institucionální akreditace

V návaznosti na tyto cíle i na předpoklad novelizovaného vysokoškolského zákona bude cílem tohoto projektu rozvinout v rámci univerzity diskusi nad standardy kvality vzdělávacích činností, což předpokládá i projednaná koncepce MU o zajišťování a rozvoji kvality vzdělávacích činností.

Vedle tohoto nosného tématu bude věnována pozornost dalším opatřením a činnostem souvisejícím s implementací novelizované legislativy. Počítá se mimo jiné i s průběžnou aktualizací již fungujícího mechanismu vnitřního hodnocení studijních oborů, tak aby existovala dostatečná metodologická, technická a poradenská podpora fakultám MU při jeho realizaci, včetně další přípravy podmínek pro jeho rozšíření a aplikaci také na programy CŽV.
V rámci svých činností Centrum pro kvalitu v roce 2015 opětovně převezme záštitu nad organizací 16. ročníku národní konference Hodnocení kvality vysokých škol.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info