Project information

Satellite Symposium on Sports Injuries

Project Identification
MUNI/B/1377/2014
Project Period
1/2015 - 12/2015
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Sports Studies

Mezinárodní studentské sympozium v Kinantropologii se zaměřením na problematiku a prevenci sportovních úrazů.
Plánovaným výstupem konference je sborník abstraktů příspěvků na CD a publikování vybraných fulltextů.

Publications

Total number of publications: 1