Informace o projektu

Satellite Symposium on Sports Injuries

Kód projektu
MUNI/B/1377/2014
Období řešení
1/2015 - 12/2015
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta sportovních studií

Mezinárodní studentské sympozium v Kinantropologii se zaměřením na problematiku a prevenci sportovních úrazů.
Plánovaným výstupem konference je sborník abstraktů příspěvků na CD a publikování vybraných fulltextů.

Publikace

Počet publikací: 1