Project information

Konference COFOLA 2015 (COFOLA 2015)

Project Identification
MUNI/B/1425/2014
Project Period
1/2015 - 12/2015
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Law

Hlavním posláním konference COFOLA je podpora mladých vědeckých pracovníků, právních vědců a vědecké práce v oblasti právní vědy. Právnická fakulta se tradičně snaží umožnit doktorandům a mladým vědcům prezentovat výsledky jejich vědecké činnosti na veřejnosti, ovšem v přívětivém prostředí „doktorandské“ konference. Tuto možnost však nevyužívají pouze studenti doktorského studia či mladí akademičtí pracovníci, ale také studenti magisterští, kteří se tak zapojují do vědecké činnosti ještě před případným zahájením studia v doktorských studijních programech, a mimo jiné také zvyšují svoji šanci na přijetí do doktorského studia. Přednášejícím na konferenci jsou nejen doktorští studenti, ale i odborníci z praxe z řad současných doktroských studentů nebo absolventů. Přínosem konference je i propojování akademického prostředí s praxí.

Publications

Total number of publications: 2


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info