Project information

Kvalita demokracie: Česká republika v komparativní perspektivě

Investor logo
Project Identification
GA15-22754S
Project Period
1/2015 - 12/2017
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Faculty of Social Studies

Projekt zkoumá kvalitu demokracie v České republice. Obecně je rozšířeno přesvědčení, že česká demokracie nefunguje, jak by měla. tato hodnocení jsou však často založena na povrchních dokladech. Tento projekt si klade za cíl nabídnout systematické posuzování kvality české demokracie a pochopit kořeny této kvality. Demokratickou kvalitu definuje z hlediska pevnosti vazeb mezi občany a politiky. Projekt je rozdělen do tří hlavních témat : mandátů - zda politici plní své sliby; odpovědnosti - zda vláda přistupuje k občanům rovným způsobem; participace - zda se voliči aktivně podílejí na politice. Projekt tyto otázky řeší v několika arénách: na národní a subnárodní úrovni, zkoumáním trendů v časové perspektivě a srovnáním ČR se západními a postkomunistickými demokraciemi. Projekt si klade za cíl poskytnout nová data a chápání, z nichž by mohly vyplynout návrhy pro řešení současné české krize demokracie.

Publications

Total number of publications: 30


Previous 1 2 3 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info