Informace o projektu

Kvalita demokracie: Česká republika v komparativní perspektivě

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA15-22754S
Období řešení
1/2015 - 12/2017
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta sociálních studií

Projekt zkoumá kvalitu demokracie v České republice. Obecně je rozšířeno přesvědčení, že česká demokracie nefunguje, jak by měla. tato hodnocení jsou však často založena na povrchních dokladech. Tento projekt si klade za cíl nabídnout systematické posuzování kvality české demokracie a pochopit kořeny této kvality. Demokratickou kvalitu definuje z hlediska pevnosti vazeb mezi občany a politiky. Projekt je rozdělen do tří hlavních témat : mandátů - zda politici plní své sliby; odpovědnosti - zda vláda přistupuje k občanům rovným způsobem; participace - zda se voliči aktivně podílejí na politice. Projekt tyto otázky řeší v několika arénách: na národní a subnárodní úrovni, zkoumáním trendů v časové perspektivě a srovnáním ČR se západními a postkomunistickými demokraciemi. Projekt si klade za cíl poskytnout nová data a chápání, z nichž by mohly vyplynout návrhy pro řešení současné české krize demokracie.

Publikace

Počet publikací: 30


Předchozí 1 2 3 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info