Project information

Hmotné zdroje pro knihovnu Právnické fakulty Masarykovy univerzity 2015 (Knihy 2015)

Project Identification
MUNI/A/1247/2014
Project Period
1/2015 - 12/2015
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Law

Cílem projektu je zajistit aktuální knižní zdroje pro školitele disertačních prací a vedoucí diplomových prací a jejich studenty, přičemž primárně budou zajišťovány zahraniční publikace. Publikace budou pořizovány na základě rešeršní činnosti studentů zapojených do projektu i na základě podnětů shromažďovaných od studentů či učitelů. Záměrem je navázat na výsledky obdobných projektů realizovaných v letech 2011 - 2014.

Publications

Total number of publications: 6


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info