Project information

Kontinuita právních institucí (KPI)

Project Identification
MUNI/B/1445/2014
Project Period
1/2015 - 12/2015
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Law

Workshop s mezinárodním přesahem - pořádaný ve spolupráci s Právnickou fakultou vratislavské univerzity se zaměří na právní aspekty proměny právních institucí, vyvolanou změnami režimů na konci osmdesátých let minulého století. Hlavním cílem workshopu je objasnit současný stav právní kultury a další propojené stránky práva (zejména pak právní instituce) v souvislosti s kontinuitou či diskontinuitou s předchozími režimy.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info