Project information

Kontinuita a diskontinuita v soudních a právních profesích (KaD)

Project Identification
MUNI/B/1476/2014
Project Period
1/2015 - 12/2015
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Law

Ve spolupráci s Právnickou fakultou Wroclavské univerzity bude uspořádána odborná konference "Kontinuita a diskontinuita v soudních a právních profesích". Předmětem akademické diskuze budou změny, které nastaly v oblasti právních a soudních profesí, jak v jejich právní úpravě, tak v jejich faktických projevech a stavu ve státech bývalého východního bloku po revolucích roku 1989; je tedy cílem předkládaného projektu popis minulé a současné úpravy, jejich komparace a zhodnocení jejich případné kontinuity, či diskontinuity.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info