Project information

Elektronické důkazy (ELD)

Project Identification
MUNI/A/1296/2014
Project Period
1/2015 - 12/2015
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Law

Předmětem navrhovaného projektu "Elektronické důkazy" je zejména kritická analýza existující právní úpravy a praxe používání elektronických důkazů. Primární oblastí, kterou se bude projekt zabývat, jsou elektronické důkazy v trestním řízení, tedy možnost jejich zajištění a zákonného použití. Zohledněny budou nicméně i další dynamicky se rozvíjející odvětví používání elektronických důkazů – alternativní řešení sporů a zpracování osobních údajů soukromými subjekty a jejich předávání orgánům činným v trestním řízení. Ve všech těchto oblastech představují elektronické důkazy nezastupitelný zdroj informací, je v rámci právního řádu nedostatečně reflektováno. Odborná veřejnost bude s výsledky projektu seznámena formou prezentací na vybraných mezinárodních konferencích (CyCon 2015 v Tallinnu, Cyberspace 2015 v Brně), ve formě odborných článků a anotací judikatury publikovaných v národních časopisech a ve formě monografie Elektronické důkazy v trestním řízení.

Publications

Total number of publications: 8


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info