Informace o projektu

Elektronické důkazy (ELD)

Kód projektu
MUNI/A/1296/2014
Období řešení
1/2015 - 12/2015
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Právnická fakulta

Předmětem navrhovaného projektu "Elektronické důkazy" je zejména kritická analýza existující právní úpravy a praxe používání elektronických důkazů. Primární oblastí, kterou se bude projekt zabývat, jsou elektronické důkazy v trestním řízení, tedy možnost jejich zajištění a zákonného použití. Zohledněny budou nicméně i další dynamicky se rozvíjející odvětví používání elektronických důkazů – alternativní řešení sporů a zpracování osobních údajů soukromými subjekty a jejich předávání orgánům činným v trestním řízení. Ve všech těchto oblastech představují elektronické důkazy nezastupitelný zdroj informací, je v rámci právního řádu nedostatečně reflektováno. Odborná veřejnost bude s výsledky projektu seznámena formou prezentací na vybraných mezinárodních konferencích (CyCon 2015 v Tallinnu, Cyberspace 2015 v Brně), ve formě odborných článků a anotací judikatury publikovaných v národních časopisech a ve formě monografie Elektronické důkazy v trestním řízení.

Publikace

Počet publikací: 8


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info